Back

★ Ahvenanmaan politiikka

Ahvenanmaan politiikka
                                     

★ Ahvenanmaan politiikka

Suomen tasavallan perustuslain mukaan Ahvenanmaan maakunta on itsehallinnollinen, koska Ahvenanmaan itsehallinto laissa erikseen säädetty. Itsehallinto antaa ahvenanmaalle oikeus säätää laki sen sisäisiin asioihin ja päättää maakunnan tulo-ja menoarviosta. Lainsäädäntövaltaa Ahvenanmaan maakunnassa, myös autonomia-asemaa määritellyissä tapauksissa, käyttämällä maakunnan päivää. Ylin toimeenpanovalta maakunnan itsehallintoa koskevissa asioissa käyttää Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Suomen eduskunta on vahvistanut Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnon, self-governance act 1920 ja takuu toimia 1922, joka yhdistettiin vuonna 1951, kun uusi itsehallinnon toimia. Se korvattiin vuoden 1993 alussa tuli voimaan uusi laki. Se on myöhemmin uusittu. Self-governance act voidaan muuttaa tai se voidaan kumota vain suomen eduskunnan ja Ahvenanmaan päivän kuluessa päätöksestä, jonka eduskunta on hyväksynyt perustuslain ensinnäkin ja maakunnan päivä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä.

Ahvenanmaan valittiin eduskuntaan aina yksi edustaja.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu Krimin sodan päättymisestä vuonna 1856 lähtien. Tämän jälkeen siellä on ollut joukkoja vain maailman sodan aikana.

                                     

1. Lainsäädäntö-ja toimeenpanovallan. (The legislative and executive powers)

Lainsäädäntövaltaa Ahvenanmaan maakunnassa, myös autonomia-asemaa määritellyissä tapauksissa, käyttämällä maakunnan päivää. Maakunnan laissa säädetään maakunnan hallituksen aloitteesta. Self-governance act sisältää yksityiskohtaiset säännökset siitä, millaisia asioita maakunnassa säätää omia lakeja ja millaisia asioita suomen valtion lait ovat voimassa myös Ahvenanmaalla.

Ylin toimeenpanovalta maakunnan itsehallintoa koskevissa asioissa käyttää hallitus, Ahvenanmaan, jotka on valittu maakunnan.

                                     

1.1. Lainsäädäntö-ja toimeenpanovallan. Maakunnan lainsäädäntövalta ja sen rajoitukset. (Provincial legislative powers and its limitations)

Itsehallinnon lain mukaan Ahvenanmaalla on oma lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat:

 • Metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten rekisteröintiä, kalastuksen hallinta.
 • Rakennus-ja kaavoitus toiminta -, naapuruus-suhteet, asuminen.
 • Ahvenanmaan lippu ja vaakuna, sekä lippuja käyttö alukset.
 • Muita self-government act perusteiden mukaan maakunnan toimivaltaan olisi katsottava asioita.
 • Antiikin muistomerkit ja kulttuuri-historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja esineiden suojelua maakunnassa.
 • Työllisyyden edistäminen. (The promotion of employment)
 • Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tietyin poikkeuksin, sekä palo-ja pelastustoimen.
 • Sosiaalihuollon ja lupaa alkoholijuomien viina varten.
 • Maa-ja metsätalouden, maatalouden tuotanto hallita näitä asioita, lainsäädäntö on kuitenkin neuvotella valtion viranomaisten kanssa.
 • Kuntien jako, kunnallisvaalit, kunnallishallinnon ja niiden virkamiehet.
 • Terveyden-ja sairaanhoitoa, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, sekä polttohautaus.
 • Kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen, tietyin poikkeuksin.
 • Koulutus -, oppisopimus -, kulttuuri -, liikunta ja nuorisotyö, arkisto -, kirjasto-ja museolaitoksen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Taloudellista toimintaa, tietyin rajoituksin.
 • Maatalous maa -, metsä-ja kalatalous vesillä kyky ylläpitää velvollisuutta luovuttaa käyttämättä tai vajaakäytössä olevia maatalous-maa-ja vesialueiden osalta tällaista tarkoitusta varten täyttä korvausta vastaan toisen tarkastuksen aikana.
 • Tilastojen maakunnassa ehtoja. (Statistics province conditions)
 • Huoneen vuokra ja vuokra-ohjaus, tontin vuokra.
 • Uhka sakkoja ja tuomitsemista sekä muiden pakkokeinojen, kun on kysymys maakunnan toimivaltaan asia.
 • Rangaistavaksi säätämistä ja rangaistuksen määrää, kun on kysymys maakunnan toimivaltaan asia.
 • Postiin ja lähetys-ja kaapeli lähetykset toimintaa maakunnassa, tietyin rajoituksin.
 • Maakunan virkamiehiä, maakunnan virkamiesten sopimuksia ja määrätä kurinpidollinen seuraamus niitä, ja myös maakunnan virkamiesten, luottamushenkilöiden ja paikallisten peruskoulujen opettajien eläketurva.
 • Luonnon - ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistyskäyttö, vesi oikeuksia.
 • Maakunnassa tulos pidätetty vero ja tilapäistä ylimääräistä tuloveroa sekä liike-ja huvi verot, maakunta maksujen perusteiden ja kunnan verot.
 • Eläinten suojelua ja eläinlääkärin palvelu, tietyin poikkeuksin.
 • Oikeus etsiä, vangita ja hyödyntää mineraali löytöjä.
 • Tiet ja kanavat, tieliikenne, rautatieliikenne, laivaliikenne, paikallisen meriliikenteen reittejä.
 • Maakunnassa tilauslomake ja tehtävistä, sen jäsenten vaalia, maakunnan hallitusta sekä sen alainen julkisten viranomaisten ja toimielinten.

Sen sijaan valtakunnan laki on voimassa myös Ahvenanmaalla siinä määrin, että se koskee.:

 • Ihmisten tarttuvia tauteja, kastrointia ja sterilointia, abortti, keinohedelmöitys, oikeuslääketieteen tutkimuksista.
 • Verot ja maksut, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia.
 • Räjähtävä valtion turvallisuuden osalta.
 • Työlainsäädäntö, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Avioliittoa ja perhesuhteita, lapsen oikeudellista asemaa, adoptio -, perintö -, tietyin poikkeuksin.
 • Tilastoja valtakunnan tarvetta varten.
 • Hallinnollista puuttumista henkilökohtaiseen vapauteen.
 • Ydinvoimaa, kuitenkin niin että ydinvoimalaitoksen rakentamiseen, hallintaan ja käyttöön ja niihin liittyvän materiaalin käsittely ja varastointi maakunnassa on saatava maakunnan hallituksen suostumuksella.
 • Kiinteistöjen muodostumista ja kiinteistöjen rekisteröinnin ja siihen liittyvät tehtävät.
 • Ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden. (Firearms and ammunition)
 • Eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin kieltämistä.
 • Suhteet ulkovaltoihin tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Laki käyttää, oikeudenkäynti, tuomio ja rangaistus, sekä luovuttamista.
 • Muita self-government act perusteiden mukaan valtakunnan toimivaltaan olisi katsottava asioita.
 • Mittayksiköt, mittalaitteiden ja mittausmenetelmien standardointi.
 • Valtakunnan lippu ja vaakuna, sekä heidän käyttää tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Vakuutus sopimukset. (Insurance contracts)
 • Terveydenhuollon ja sairaanhoidon työssä kelpoisuusvaatimukset, apteekki, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tuotteita, huumaavia aineita ja myrkkyjä valmistajat ja käyttötarkoituksen vahvistaminen.
 • Valtion viranomaisten arkiston materiaalia, tietyin rajoituksin.
 • Suku-ja etunimi, holhous, kuolema.
 • Jalometallien valmistus ja leimaamalla, sekä jalometallia sisältävien esineiden kauppaa.
 • Pelastuspalvelun päätös maakunnassa asuvien henkilöiden siirtämisestä maakunnan sijaitsee ulkopuolella paikkakunnalle voidaan kuitenkin tehdä vain maakunnan hallituksen suostumuksella.
 • Koko valtakuntaa koskevia yleisiä ehtoja ulkomaalaisten ja ulkomaisten yhteisöjen omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä harjoittaa elinkeinoja.
 • Puolustus-ja rajavartiolaitosta ottaen huomioon demilitarisoinnin säännöksiä, jotta toimivallan toimintaa valtion turvallisuuden varmistamiseksi, puolustus tilaa, valmiutta poikkeukselliset olosuhteet.
 • Rikosoikeuden, lukuun ottamatta seuraamuksia, maakunnan lain rikkomisesta.
 • Kotimaisten eläinten tarttuva tauti.
 • Valtion viranomaisille, jotta muoto ja funktio.
 • Kirkon lainsäädännön ja muiden uskonnollisten yhteisön lainsäädäntöä, pääsy julkiseen virkaan riippumatta siitä, uskontunnustuksen.
 • Tekijänoikeus -, patentti -, mallioikeus ja tavaramerkki, vilpillistä kauppaa, kilpailua, kuluttajansuojaa.
 • Ulkomaankaupan. (Foreign trade)
 • Kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen. (Plant pests into the country of the diversion)
 • Maatalous-ja kalataloustuotteiden hintoja sekä maataloustuotteiden viennin edistämistä.
 • Yhdistysten ja säätiöiden, yritysten ja muiden yksityisten oikeushenkilöiden -, kirjanpito -.
 • Ilmailu. (Aviation)
 • Setelinantoa ja valuuttaa. (Setelinantoa and currency)
 • Kansalaisuus, vieraan valtion lakia, passi.
 • Pääsääntöisesti muita yksityisoikeudellisia kysymyksiä, jollei kysymys välittömästi liity tällaisen asian, joka tämän lain mukaan kuuluu maakunnan lainsäätäjä.
 • Mineraali löytöjä ja kaivos-joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Perustuslaki hyväksyttiin, muuttamisesta tai kumoamisesta perustuslain poikkeamista.
 • Tietoliikenne valtion viranomainen voi kuitenkin myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamista käytännössä maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostumuksella.
 • Kauppamerenkulun ja kauppamerenkulun reitit.
 • Oikeus oleskella maassa, valita asuinpaikkansa ja liikkua paikkakunnalta toiselle, ilmaisun -, yhdistymis-ja kokoontumisvapaus, vapaus käyttää kirje-, lennätin ja puhelin salaisuus.
                                     

1.2. Lainsäädäntö-ja toimeenpanovallan. Presidentin veto. (Presidential veto)

Tasavallan presidentti on ehdoton oikeus päättää lain mitättömäksi kokonaan tai osittain. Ennen veto-oikeuden käyttöä presidentin on pyytänyt asiasta korkeimman oikeuden lausunto.

Kansainväliset sopimukset, jotka vaikuttavat maakunnan itsehallinnon piiriin asioita, tulevat voimaan maakunnan osalta vasta sen jälkeen, kun lääninhallitus on ratifioinut. Lainvalmistelussa ja riita-asiat maakunnan ja valtakunnan asema koordinointi-ja neuvoa toimii Ahvenanmaan valtuuskunta, johon kuului kaksi valtioneuvoston ja kaksi maakäräjien valitsemat jäsenet sekä puheenjohtaja maaherra tai muu tasavallan presidentin, maakunnan presidentin suostumuksella tehtävään määräämä henkilö.

                                     

2. Läänin ja valtion virastot. (County and state agencies)

Seuraavilla aloilla itsehallinnollinen Ahvenanmaan toimii pääasiassa itsenäisten valtioiden oma lainsäädäntö ja hallinto kone istoineen:

 • Post office.
 • Liiketoiminnan edistäminen. (Business promotion)
 • Terveyden-ja sairaanhoidon. (Health and medical care)
 • Kaupunginhallitus. (City government)
 • Poliisin toimet. (Police actions)
 • Koulutus, kulttuuri ja muinaismuistojen suojelu.
 • Radio-ja televisio. (Radio and television)
 • Sisäinen liikenne. (Internal transport)
 • Ympäristöasiat. (Environmental issues)

Ahvenanmaan valtion virastojen työskentelee Ahvenanmaan maakunnan aluetta, Suomen tasavallan, alueellisten valtion hallintoviranomainen. Se toimii Suomen tasavallan edustajana itsehallinnon toimia tietyissä kysymyksissä, kuten verotoimistoon ja käräjäoikeuden asioissa. Maakunnan itsehallinnon koska valtion virasto on eri tehtävät kuin muualla Suomen aluehallintovirasto. Ennen vuotta 2010 valtion virasto hoitaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Ahvenanmaan valtion viraston johtaja on muiden alueellisten valtion virastot poiketen maaherra. Maaherra on maakunnassa ensisijaisesti suomen hallituksen edustajana. Kuvernööri avaa ja päättää presidentin puolesta Ahvenanmaan päivää. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös toimia Ahvenanmaan valtuuskunnan puheenjohtajana.

                                     

3. Edustus eduskunnassa. (Representation in parliament)

Ahvenanmaan valittiin eduskuntaan aina yksi edustaja riippumatta alueen asukasluvusta. Ahvenanmaan vaalipiiri on eduskuntavaaleissa yksi vaalipiiri. Ahvenanmaalla toimivat eri osapuoli kuin Manner-Suomessa. Ahvenanmaalta valittu edustaja vuoden 2015 vaaleissa, Mats Löfström jäsenenä ruotsin parlamentaarinen ryhmä.

                                     

4. Euroopan unioni ja Ahvenanmaan. (The european union and the Åland)

Ahvenanmaa on osa Euroopan unionia. EU: n asioita, maakunnassa on varattu mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä esiin lainsäädännön valmisteluvaiheessa. EU: n tuomioistuimissa toimitettava kansallisen hakijan on laadittava ja toimitettava kuningaskunnan viranomaisia tarvittaessa kuultuaan Ahvenanmaa. Jos maakunnan ei-täytäntöönpano EU: n säädöksen joka kuuluu sen toimivaltaan, ja Suomi tuomitaan tästä laiminlyönnistä taloudelliseen seuraamukseen, maakunta vastaa sakosta täysimääräisesti.

Ahvenanmaa kuuluu Euroopan talous-ja rahaliiton ja EU: n tulliliitto, ja sen valuutta on euro. Ahvenanmaa ei kuulu EU: n vero unionissa. Jos alus pysähtyy Ahvenanmaalla niin, että se voi nousta ja se voi poistaa matkustajien, siellä myydään tavaroita ei tarvitse maksaa veroja. Lisäksi Ahvenanmaa voidaan myydä alle 22 euron arvoiset lähetykset ilman myynnistä tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Raja oli vuonna 2013 vasta alussa 43.48 euron, mutta sitä laskettiin, koska Ahvenanmaan määräsi loput Suomen videopelejä, elokuvia, kirjoja, leluja, muistikortteja, piilolinssejä, tekniset laitteet, vaatteet ja värikasetteja. Valtiovarainministeriön mukaan tax-free-tuotteita, vääristää kilpailua ja enemmän veroraja aikana valtio menetti vuosittain 15-20 miljoonaa euroa, jotka se olisi voinut kerätä arvonlisävero.

Kun suomi liittyi Euroopan unioniin sovitaan erikseen Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-jäsenyys koordinointia, jonka lisäksi ahvenanmaalaiset saivat itse määrittää oman jäsenyyden. Vaihtoehtona oli myös Ahvenanmaan jääminen unionin ulkopuolelle, tanskan riippuvuutta Grönlannin tavoin. Suomen liittymissopimukseen liitettiin niin sanottu Ahvenanmaan pöytäkirja, joka ahvenanmaalaiset olivat onnistuneesti lähes kaikki erityisiä vaatimuksia, vaikka en toivo omat edustajansa Euroopan parlamenttiin. Ahvenanmaa oli mukana Suomen EU: n julkisia kyselyn 16. Päivänä lokakuuta 1994, mutta oli myös erillinen kansanäänestys 20. Marraskuuta. Valtakunnallinen äänestää EU-jäsenyyden kannatus oli vain 51.9%: n ahvenanmaalla, mutta oma ääni tilaat kuukautta myöhemmin peräti 73.6 prosenttia. Ahvenanmaan päivä vahvistaa EU: n jäseneksi 2. Joulukuuta äänin 26-4.

                                     

5. Malli maailmassa. (A model of the world)

Ahvenanmaan malli herättää kiinnostusta maailmassa. Maakunnassa saapui useita tutkijoita, toimittajia ja poliitikkoja tutkia self-management system, joka pidetään kansainvälisesti melko harvinaista. Kansainvälisellä tasolla, se on erikoinen, että maakunnassa on laaja toimivalta, joka puuttuu lähes kokonaan taloudellisia ja poliittisia voimia. Esimerkiksi lokakuussa 2007 Georgian presidentti Mihail Saakashvili liittäen vierailu Suomessa, hänen matka Ahvenanmaalle. Maakunnan asioihin organisaation edun Saakashvili, koska Georgian virallisen kuulemisen kolme itsehallinnollisia alueita, joissa kaikissa on ollut levottomuuksia. Kansainvälisen politiikan nämä ovat erityisen merkittäviä Abhasian ja Etelä-Ossetian, jossa hallitukset pyrkivät venäjän tuki täyttä itsenäisyyttä. Myös Serbian ehdotuksen Kosovon kysymyksen ratkaisu, että Kosovo olisi annettava Ahvenanmaan, kuten aseman itsenäisyyden sijaan.

                                     

6. Demilitarisointi. (Demilitarisation)

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu Krimin sodan päättymisestä vuonna 1856 lähtien. Tämän jälkeen siellä on ollut joukkoja vain maailman sodan aikana.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu on sovittu, Suomi, Saksa, Tanska, Ruotsi, iso-Britannia, Ranska, Italia, Latvia ja Puola vuonna 1922 sopimuksella Ahvenanmaan saarten linnoittaminen rehellisyys ja puolueettomuus sops 1 / 1922. Lisäksi Ahvenanmaan saarten demilitarisointia on erikseen sovittu vuonna 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä sopimus sarja 24 / 1940. Molemmat sopimukset kieltävät suomen päässä rakennuksen ala mikä tahansa kiinteä puolustus-laitteet, sotilaallinen ilmaa kenttiä tai muita sotilaallisiin tarkoituksiin suunniteltuja laitteita.

Vuonna 1922 sopimuksen mukaan suomella on oikeus pitää Ahvenanmaan perinteiset poliisin henkilöstö sekä tuoda alueen sen sisäinen järjestys on tarpeen ylläpitää asevoimia väliaikaisesti. Tämän lisäksi alueen vedet voi käydä ilman erityistä syytä enintään kaksi valoa suomen pinnalla sota-alusta. Huomioon erityiset olosuhteet, vettä voi tuoda enintään 6 000 tonnia ajettu laivasto-osasto. Ahvenanmaan saaristossa saa, Suomessa kun saa luvan jäädä korkeintaan yksi ulkomainen sota-aluksia kerrallaan, mutta tavallista rauhallinen kulku on sallittu normaalisti, mukaan. Suomen ilmavoimat, sinulla on oikeus lentää Ahvenanmaan yli, mutta lasku alueella on sallittu vain hätätilanteissa.

Sodan tilanne Suomessa on vuonna 1922 sopimuksen mukaan oikeus minun Ahvenanmaan vettä ja paikka alue sen puolueettomuutta uhkaavan hyökkäyksen torjumiseksi tarvittavat joukot. Sopimuksen perusperiaatteena on kuitenkin, että allekirjoittajan valtuudet jättää sodan tilanne Ahvenanmaan sodan ulkopuolella.

Vuonna 1940 sopimus ahvenanmaan demilitarisoitua vuonna antaa Neuvostoliiton ja nykyään Venäjän oikeus maarianhaminan konsulaatissa, joiden tehtävänä on normaalin konsuliviranomaisten toiminnan lisäksi valvonta-alueen demilitarisointia. Jos konsuli huomaa, että demilitarisoinnin sopimusta on rikottu, hän / hän on oikeus ilmoittaa viranomaisille Suomen "Ahvenanmaan maakunnan hallitus" läpi, jonka jälkeen se tutkii suomen ja venäjän tutkimus-komissio.

Ahvenanmaan osalta demilitarisoinnin sopimukset määrittelevät ahvenanmaan demilitarisoitu vyöhyke aluevesillä, käyttäen kolmen meripeninkulman sääntöä. Tänään Suomi kuitenkin selvittää, aluevedet ulottuvat 12 meripeninkulman ulompaan saaristoon alkaen. Tämän vuoksi Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnon alue sisältää myös ne vedet, jotka eivät kuulu demilitarisoituun alueeseen.

Ahvenanmaalaiset eivät ole varusmiehiä, lukuun ottamatta yli 12 vuotta Ahvenanmaan muuttunut ihminen. Asepalveluksen sijasta heidät voitaisiin Ahvenanmaan itsehallinnon toimia, velvollinen suorittamaan palvelusta luotsi-ja majakka laitos tai muualla siviilihallinnon, mutta niin kauan kuin asiasta ei ole erikseen säädetty lakia, he ovat käytännössä kokonaan vapautetut asevelvollisuudesta. Jotkut ahvenanmaalaiset nuoret kuitenkin suorittavat varusmiespalveluksen vapaaehtoisina lähinnä Uudenmaan prikaatissa.

                                     

7. Ahvenanmaan itsenäisyyttä kysymys. (Åland independence issue)

Ahvenanmaan autonomia ajaa maakunnassa ahvenanmaalla on tulevaisuuden puolue. Ålands tidningenin 2006 tutkimuksessa kuitenkin vain pieni osa saaren Ahvenanmaan itsenäisyyttä. Itsehallinnon lisääminen ja säilyttäminen ennallaan ovat yhtä suosittuja mielipiteitä.

                                     
 • jonka valitsee Ahvenanmaan maakuntapäivät. Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksen myötä hallituksen nimi alkaen 1.6.2004 on Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • nykyiset jäsenet: Ahvenanmaan maakunnan hallitus Luettelo Ahvenanmaan kunnista Ahvenanmaan politiikka Bert Häggblom vald till talman 2.11.2020. Ålandstidningen
 • Ahvenanmaan lippu Ahvenanmaan politiikka Ahvenanmaan historiaa lyhyesti Pohjola Norden. Arkistoitu 29.1.2016. Viitattu 15.12.2020. AHVENANMAAN ITSEHALLINTO
 • Kansainliitto päätti alueen kuuluvan Suomelle. Ahvenanmaan ainoa kaupunki on sen hallintokeskus Maarianhamina. Ahvenanmaan elintaso kuuluu Suomen korkeimpiin. Elinkeinorakenne
 • Vaalipiiri käsittää alueellisesti Ahvenanmaan itsehallinnollisen maakunnan kunnat. Vuoteen 1948 saakka nykyisen Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin alue oli
 • Ahvenanmaan sosiaalidemokraatit ruots. Ålands Socialdemokrater on Ahvenanmaalla toimiva puolue. Sosiaalidemokraateilla on kuusi edustajaa Ahvenanmaan
 • Ahvenanmaan kongressi tarkoittaa vuosina 1718 1719 Ruotsin ja Venäjän Ahvenanmaalla käymiä tuloksettomia rauhanneuvotteluja. Kongressi oli yritys saada
 • liberaalit oli Ahvenanmaan maakuntapäivien toiseksi suurin puolue kuudella edustajallaan. Puolueen puheenjohtaja on Katrin Sjögren. Ahvenanmaan liberaalit
 • artikkeli Operaatio Kilpapurjehdus. Ahvenanmaan miehitys tapahtui vuonna 1918 Suomen sisällissodan aikana, jolloin Ahvenanmaan miehittivät ensin Ruotsin ja sen
 • Ahvenanmaan maltilliset ruots. Moderaterna på Åland on Ahvenanmaalla toimiva puolue. Puolueen puheenjohtaja on Annette Holmberg - Jansson. Puolueen perustivat
 • Maaneuvos ruots. lantråd on Ahvenanmaan maakuntahallituksen johtaja. Carl Björkman, 1922 1938 Viktor Strandfält, 1938 1955 Hugo Johansson, 1955 1967
 • Ahvenanmaan edistysryhmä ruots. Ålands Framstegsgrupp oli Ahvenanmaalainen puolue. Vuosien 1999 ja 2003 vaaleissa puolue sai maakuntapäiville yhden
                                     
 • Skotlannin kansallispuolue Färsaarten itsenäisyyspuolue Ahvenanmaan tulevaisuus, Ahvenanmaan itsenäisyyttä ajava puolue Taiwanin itsenäisyyspuolue Vlaams
 • joiden paikkaluku määräytyy asukasluvun perusteella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä, josta valitaan aina yksi edustaja. Seuraavat vaalikaudelle
 • Åländsk samling - yhteislistalla yhdessä sosialidemokraattien, keskustan ja Ahvenanmaan tulevaisuuden kanssa. Paikan vei ObS: n Elisabeth Naucler. Gun - Mari Lindholm
 • jäsenorganisaatioissa. Euroopan unionin EU politiikka vaikuttaa niin suorasti kuin epäsuorasti jäsenvaltioiden kansalliseen politiikkaan Unionin jäseniksi hyväksytyt
 • vaaleihin. Sen jälkeen hän piti taukoa politiikasta mutta asettui jälleen ehdokkaaksi 2019. Hän oli myös Ahvenanmaan maakuntahallituksessa vuosina 2003 2007
 • ahvenanmaalainen poliitikko. Hän johtaa Ahvenanmaan keskustaa ja on maakunnan nykyinen maaneuvos. Ennen politiikkaa Thörnroos toimi terveydenhoitajana. Thörnroosin
 • Vuonna 1922 Sundström oli ainoa nainen, joka valittiin ensimmäisille Ahvenanmaan maakuntapäiville. Vuonna 1929 hänet valittiin myös kunnanvaltuustoon
 • vastustaa Ahvenanmaan linnoittamista ja näki Ahvenanmaan kysymyksen koskevan itseään enemmän kuin Ruotsia. Neuvostoliitto piti Ahvenanmaan saaristoa omana
 • muassa kirjailija Atos Wirtanen ja Ahvenanmaan maakunnan maaneuvos Martin Isaksson. Nykyään paikalla on myös Ahvenanmaan lääninhallituksen pystyttämä infotaulu
                                     
 • Ruotsalainen eduskuntaryhmä r on Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Ahvenanmaan vaalipiirin kansanedustajista koostuva eduskuntaryhmä. Vuoden 2019 eduskuntavaalien
 • poliittiseen vasemmistoon lukeutuva SDP. Lähde: Ahvenanmaan suurin puolue maakuntapäivillä on ollut Ahvenanmaan keskusta vuoden 2019 maakuntavaalien jälkeen
 • ahvenanmaalainen poliitikko. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja. Lindeman valittiin Ahvenanmaan maakuntapäiville vuonna 1987. Vuosina 1991 1995 hän toimi maakuntahallituksen
 • maisterin tutkinto. Ennen politiikkaa hän teki töitä toimittajana sekä näyttelijänä.. Vuoden 2019 vaaleissa Röblom valittiin Ahvenanmaan maakuntapäivien edustajaksi
 • vuosilta. Ahvenanmaalla asuvilta ei peritä Yle - veroa. Ahvenanmaalla kotitalouksilta peritään 220 euron suuruinen tv - maksu, jolla rahoitetaan Ahvenanmaan maakuntahallinnon
 • Aluehallintoa varten Suomi on puolestaan jaettu kuuteen aluehallintovirastoon ja Ahvenanmaan itsehallinnolliseen maakuntaan. Tuomioistuimet käyttävät itsenäisesti
 • selvästi poliittisempi. Lisäksi sen tarkoituksena oli saada laaja ja suppea politiikka tähtäämään samaan suuntaan. Neljäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
 • Vaasassa, mutta jäätyään eläkkeelle helmikuussa 2018 hän aikoo muuttaa Ahvenanmaalle Föglöhön. Ellonen, Leena toim. Suomen professorit 1640 2007, s. 98
 • kesken Ahvenanmaan kysymyksen käsittelyn. Vuoden 1920 syksyllä Kansainliitto oli asettanut puolueettoman tutkimuskomission selvittämään Ahvenanmaan tilannetta

Users also searched:

ahvenanmaa kulttuuri, ahvenanmaa nähtävyydet, ahvenanmaa toinen maailmansota, ahvenanmaa väkiluku 2020, ahvenanmaan itsenäisyys, ahvenanmaan kunnat, ahvenanmaan rajat, ahvenanmaan seurakunnat, ahvenanmaan, Ahvenanmaan, ahvenanmaa, ahvenanmaa toinen maailmansota, ahvenanmaan seurakunnat, ahvenanmaa kulttuuri, ahvenanmaa nhtvyydet, vkiluku, ahvenanmaan rajat, ahvenanmaan itsenisyys, rajat, kunnat, itsenisyys, toinen, maailmansota, seurakunnat, kulttuuri, nhtvyydet, ahvenanmaan kunnat, politiikka, Ahvenanmaan politiikka, ahvenanmaa vkiluku, ahvenanmaa vkiluku 2020, ahvenanmaan politiikka, georgian poliisitoimi. ahvenanmaan politiikka,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Ahvenanmaan seurakunnat.

Oman edun tavoitteluko esteenä tasa arvolle Maarianhamina. Kapteeniluutnantti James Mashiri pitää turvallisuuspoliittista blogia ja palvelee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella. Charly Salonius. Ahvenanmaan itsenäisyys. Ihmisoikeudet ja turvallisuuspolitiikka kiinnostivat Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan politiikka perustuu siis vähemmistöä ystävällisesti sortavaan hallintoon. Missä on yhdenvertainen tasapuoliseen sananvapauteen perustuva ta. Ahvenanmaa toinen maailmansota. Keskusta voittoon Ahvenanmaan vaaleissa Politiikka HS.fi. Erikssonin mukaan vikaa on kuitenkin muussakin kuin dokumenttien saannissa ruotsin kielellä. Hän ottaa esille talouspolitiikan. Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaan rajat.

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin… 610 2019. Ahvenanmaan satavuotias itsehallintomalli on innoittanut rauhantekijöitä, Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta – onko siitä opiksi muille? Tutkimusta ilman kansainvälisen politiikan ahdasta karsinaa – Susanna Hast. Ahvenanmaa kulttuuri. Ahvenanmaan strateginen merkitys Doria. Kirjoitettu 16.11.2018 AjankohtaistaPolitiikka. TIEDOTE 15.11.18 Julkaisuvapaa Perussuomalaiset esittävät vaihtoehtobudjetissaan, että Ahvenanmaan.


Hallitus on linjannut Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n.

Ahvenanmaan poliittinen ja sotilaallinen asema on herättänyt kiivasta keskustelua Teos valottaa Ahvenanmaan kysymyksen historiaa, kertaa Ahvenanmaasta. Ahvenanmaa 100 Valtioneuvoston kanslia. Maakuntapäivävaalit pidetään sunnuntaina. Poliittinen keskusteluilmapiiri on poliitikkojen mielestä kiristynyt. Ahvenanmaa – Elämää Turussa 1917 1918 Turun yliopiston blogeja. Tohtori Jukka Tarkka on tunnettu Suomen poliittisen historian tutkija, Jukka Tarkka: Ahvenanmaa Itämeren voimapolitiikan pelinappula. Sotilaallisesta tyhjiöstä tuli kuuma peruna Ahvenanmaalla: Ei. Politiikka. Ahvenanmaan lakkoneuvottelut jumissa. IKK, 29.7.2003. Neuvottelut yhdeksättä viikkoa Ahvenanmaalla jatkuvan Tehyn lakon lopettamiseksi.

Ahvenanmaa ja rokotusjärjestys: Perustuslaki vähättelyn kohteena.

Politiikka. Perussuomalaiset esittävät vaihtoehtobudjetissaan, että Ahvenanmaan tasausmaksuista vähennetään 100 miljoonaa euroa, kun tasausmaksu on nyt. Politiikka Svenskfinland. Ahvenanmaan itsehallinto täyttää 100 vuotta. Itsehallintoa juhlistetaan ja muistetaan monin eri tavoin. Maakunnan merkkivuosi alkaa 9. kesäkuuta 2021, ja se. Kodinturvanaisista Lotta Svärdiin Ahvenanmaalla 1939–1944 Helda. Politiikka. Suomenruotsalaiset ovat pieni, mutta aktiivinen joukko ihmisiä, jotka Ahvenanmaan kansanedustajan poliittinen kanta on erilainen kuin RKP:lla. Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla muistutus suurvalta asemasta. Kuten sanottua, vihreät miehet Ahvenanmaalle ja siinä sitä ollaan. Suomen poliittinen kyky on nähty ja huonoksi havaittu. Mitään ei uskallettaisi.


Näkyy kaupunkikuvassa, kun risteilijöitä tulee Helsingistä.

Ahvenanmaalla välirauha? by Elämää Turussa 21. helmikuu 2018 Politiikka 0. Kun sisällissodan rintamilta ei kuulunut toivottuja uutisia, Sosialisti nosti esiin. Politiikka Archives Page 281 of 10335 Suomen Uutiset. Sen laaja poliittinen kannatus Ruotsissa ja Suomessa perustuu siihen, että se toteutuu ilman Nato jäsenyyttä. Tämä toimintamalli malli on. Ahvenanmaan ratkaisun perintö Ulkopolitiikka. Sekä vakituiset asukkaat että muut maksuttomaan rokotukseen oikeutetut saavat rokotuksensa vain Ahvenanmaalla, Paraisilla, Simossa, Kemissä, Kotkassa,. Suomalaisten mielikuvalle täystyrmäys – Kysely: Ahvenanmaalaiset. Yhä useampi suomalainen suuntaa Ahvenanmaalle, mutta se ei Koronan jälkeisessä arjessa Ahvenanmaan valttikortti on se, että Keskustapomo varoittaa hätkähdyttävästä tilanteesta: Tätäkö suomalaisen politiikan.


Tehtävät Presidentti.

Euroopan komissio hyväksyi 9. lokakuuta 2007 Ahvenanmaan NUTS II alue EAKR toimenpideohjelman Operativt program för Europeiska regionala. Ahvenanmaa Sivu 54 Maa. Ahvenanmaa on pari vuosisataa ollut Itämeren rantavaltioiden kiistakapula, huolestuttava uhkatekijä ja tavoiteltu saalis. Voimapoliittinen pelitilanne on kuitenkin. Ahvenanmaa Akateeminen Kirjakauppa. Ahvenanmaa – Itämeren voimapolitiikan pelinappula Docendo julkistettiin perjantaina Helsingissä. Tarkka muistuttaa kirjassaan, että vaikka.

Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä Kaleva.

2 Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät. 3 Euroopan parlamentin jäsenen tehtävät. 4 §. Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen. Digihakemisto. Ahvenanmaa. Kalastusta Ahvenanmaalla säätelee maakunnan oma kalastuslaki. Ahvenanmaalla kaikkeen kalastukseen, myös onkimiseen ja pilkkimiseen,. Ahvenanmaan kansanedustaja kumoaa perussuomalaisten väitteitä. Ahvenanmaan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat HMA Ahvenanmaan voutikuntien GAAOSO, Sverdlovskin alueen poliittisen vainon uhrien muistokirja. Vaara! Vihreitä miehiä Ahvenanmaalla! – Näin se voisi tapahtua. EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 rahoitukseen liittyviä linjauksia. Ne koskevat rahoituksen jakoa Ahvenanmaan ja. Ahvenanmaan erityisasema Ulkoministeriö. Päädyin Ahvenanmaalle, koska juristiksi valmistunut avovaimoni sai Maarianhaminassa sijaitsevasta Ahvenanmaan käräjäoikeudesta.

Jos luulet tietäväsi jotain ulkopoliittisesta tulevaisuudesta, katso.

Jukka Tarkka: Ahvenanmaa, Itämeren voimapolitiikan pelinappula. 224 s. Docendo, 2020. Suomen ja Ruotsin välejä myrkyttäneet neuvottelut. On uskomaton tilanne, että Suomen yksi alue on Venäjän. Ahvenanmaan politiikka Paikkakunnat Ahvenanmaalaisen politiikan perusasioita, henkilöitä ja puolueita. Älypää Yhteisövisat.


Anne Berner katsoo Pohjoismaihin Kauppapolitiikka.

Ahvenanmaan maakuntahallitus: Poliittinen toiminta: 56 667 euroa Tiedotustoiminnan tukeminen Ahvenanmaan maakunnassa: 50 000 euroa Avustukset. Keskustelu IL: Eurooppa elää vaaran viikkoja Venäjän hyökkäys. Oppositiossa viime vuodet istunut keskusta kasvatti paikkamääräänsä kahdella ja sai yhteensä yhdeksän paikkaa Ahvenanmaan. Paasikivi Tukholmassa J.K Paasikivi. Pari halusi tulla vihityksi valtion virastossa Ahvenanmaalla, mutta viraston vihkijä ohjasi Ihmissuhteet Politiikka ja yhteiskunta Uskonto.

Ahvenanmaan EAKR toimenpideohjelma Åland Aluepolitiikka.

Ahvenanmaan itsehallintolakia uudistettaessa tarkoituksena on huomioida yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Vuonna 2013 asetetun Ahvenanmaa. Ahvenanmaa – Saaristoperinteitä ja kulttuuria. Ahvenanmaa saa palautuksen maksamistaan verotuloista ylläpitääkseen julkisia palveluita. Politiikka 13.12.2018. Katja Lamminen. Ahvenanmaa saa. Ahvenanmaan asema ei ole vain puolustuspoliittinen kysymys. Ahvenanmaa juhlii tänään itsehallintonsa 75 vuotista historiaa. kysymyksen ratkaisu oli aikoinaan mitä kiintoisinta kansainvälistä politiikkaa.


Esseitä globalisaation ja eU:n haasteista Ahvenanmaan taloudelle.

Myös Ahvenanmaan kysymys oli ratkaisematta. olevan demokraattinen maa ​jossa ei ole mahdollista politiikka, jolla ei ole yleisen mielipiteen kannatusta. Ahvenanmaa Oulun yliopiston kirjasto Oamk Oula Finna. Ahvenanmaan asema ei ole vain puolustuspoliittinen kysymys projektista avaa Ahvenanmaan merkitystä Politiikasta verkkolehden. Vuosi Ahvenanmaalla NLY. Perunalastutehdas Ahvenanmaalla pelastui kuin ihmeen kaupalla. Miksi paikallinen sopiminen Tilaa KauppalehtiTilaaja, kirjaudu sisään. Politiikka. Kalastus Ahvenanmaalle ja Lapin rajajoilla Maa ja. Ahvenanmaan suoramyynnissä on pientä ja edullista tavaraa, kuten cd ja dvd ​levyaihioita, elokuvia, muistikortteja, web kameroita sekä pari Politiikka. Ahvenanmaan politiikka Yhteisövisat Paikkakunnat Älypää. Ahvenanmaan demilitarisointi. Ahvenanmaa on demilitarisoitu. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sotilaallinen läsnäolo maakunnassa ole sallittua ja ettei saaria saa.


Ahvenanmaalla valmistaudutaan vaaleihin – kuntien määrästä.

Politiikka A Ö: Ahvenanmaa. Suomen pitää kunnioittaa Ahvenanmaan eritysasemaa demilitarisoituneena alueena ja käyttää Ahvenanmaa. Tietoa Ahvenanmaasta Pohjoismainen yhteistyö. 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. kulttuurin kärsineen isosti korona ajasta. 14.11.2020. Politiikka. Pariskuntaa syrjittiin Ahvenanmaalla – Suomen viranomainen. Politiikka Pohjois Euroopassa ja Itämeren alueen olojen muuttuminen vaikuttavat Ahvenanmaan erikoisaseman säilyttämiseen Suomen kannalta katsottuna.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →